Ochrana osobných údajov

ÚVOD

Radeško grupa d.o.o. uznáva a oceňuje vaše právo na dôvernosť údajov a zaväzuje sa zachovávať bezpečnosť údajov, ktoré zhromažďuje prostredníctvom www.radesko.com. Spoločnosť Radeško grupa d.o.o zhromažďuje, spracováva a uchováva vaše osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a ďalšími platnými predpismi. Údaje nebudú postúpené tretím stranám ani exportované do tretích krajín, s výnimkou prípadu potreby realizácie zmluvných služieb (napr. ubytovanie, dopravca, poistenie). Budeme sa domnievať, že ďalšie používanie www.radesko.com predstavuje váš súhlas so všetkými podmienkami opísanými nižšie.

2. POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú a používajú len na základe údajov, ktoré ste dobrovoľne poskytli spoločnosti Radeško grupa d.o.o. pomocou www.radesko.com Zhromaždené osobné údaje sa uchovávajú v elektronickej a papierovej podobe a uplatňujú sa všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabránenie porušenia ochrany osobných údajov. Spoločnosť Radeško grupa d.o.o. použije prijaté e-maily s vašimi osobnými údajmi len na účely splnenia vašich požiadaviek.

3. REZERVÁCIA

Pri rezervácii ubytovacích, cestovných alebo iných služieb Radeško grupa d.o.o. budú vyžadované osobné údaje držiteľa rezervácie, ktorý musí byť plnoletý(napr. meno, adresa, kontaktné telefónne číslo atď.) a údaje ostatných používateľov služieb (napr. meno, dátum narodenia). Iba nevyhnutné údaje na realizáciu služby budú k dispozícii výlučne partnerom pri realizácii (napr. ubytovanie, doprava, poistenie a spolucestujúci). Platobné údaje sú špeciálne chránené a budú k dispozícii iba bankám alebo spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty na autorizáciu platieb.

4. SÚBORY COOKIES

Súbory cookie umožňujú spoločnosti Radeško grupa d.o.o. zhromažďovať štatistické údaje o správaní používateľov na www.radesko.com (napr. na ktorých častiach webových stránok sú užívatelia uchovávaní najdlhšie a kde najkratšie), ktorý internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) sa používa a podobne. Cookies sú malý súbor údajov odosielaných zo servera webovej stránky Radeško grupa d.o.o. do počítača používateľa a slúžia ako anonymný identifikátor. Súbory cookies sa používajú aj na uľahčenie navigácie na webových stránkach (napr. nemusíte zakaždým znova zadávať registračné údaje). Súbory cookies sa nepoužívajú na účely prístupu k údajom používateľa ani na sledovanie aktivity používateľa po opustení webovej stránky Radeško grupa d.o.o. (www.radesko.com)
Spoločnosť Radeško grupa d.o.o. si vyhradzuje právo používať súbory cookies na svojich webových stránkach, avšak každý používateľ môže zakázať prijímanie súborov cookies úpravou/zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači. Súbory cookies spoločnosti Radeško grupa d.o.o. nezhromažďujú žiadne osobné údaje zákazníka, ale súbory cookies tretích strán áno. Ďalšie informácie nájdete na webe spoločnosti Google (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

5. PREPOJENIA

Webová stránka Radeško grupa d.o.o. obsahuje odkazy na iné internetové stránky (napr. Facebook, Instagram, trajektové prístavy, letiská, autobusové stanice, národné parky Chorvátska). Preto upozorňujeme a žiadame používateľov, aby vzali na vedomie, že spoločnosť Radeško grupa d.o.o. nemôže byť zodpovedná za rešpektovanie súkromia týchto webových stránok, preto odporúčame používateľom, aby si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, na ktorú pristupujú.

6. DIGITÁLNY MARKETING

Kontaktné údaje, ako je meno a e-mailová adresa, sú nevyhnutné v prípade, že chcete využívať služby prijímania propagačných materiálov spoločnosti Radesko grupa d.o.o. Propagačné materiály obsahujú informácie o službách, špeciálne ponuky a zasielanie Newsletterov. Službu je možné kedykoľvek deaktivovať aktiváciou odkazu "Zrušiť odber" na konci e-mailu alebo zaslaním žiadosti o vymazanie zo zoznamu digitálneho marketingu radesko@radesko.com

7. BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť Radeško grupa d.o.o. prijíma všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov používateľov pri zadávaní a prenose, spracovaní údajov a počas ich ukladania. Prístup k údajom je obmedzený a majú ich len tí zamestnanci, ktorí ich potrebujú na výkon podnikateľskej činnosti. Užívatelia majú právo kedykoľvek požiadať o informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracováva spoločnosť Radeško grupa d.o.o., t. j. o ich zmenu alebo vymazanie, a to zaslaním žiadosti na radesko@radesko.com

8. OZNÁMENIE O ZMENÁCH

V prípade zmien týkajúcich sa zmien zásad ochrany osobných údajov, zmeny budú aktualizované na tejto webovej stránke s cieľom oboznámiť používateľa.

Firemné údaje

RADEŠKO Grupa d.o.o.
Put Barba Maškova 11/A
21 400 Supetar
Croatia

IČO: 80481766896

Kontakty
Sledujte nás